Forside for Polarsirkelsonen.com

Velkommen til Polarsirkelsonen.com! Dette er et nettsted der alle kan dele sine meninger om det som skjer i samfunnet.

Vi ønsker å skape et møtested for de som ønsker og delta i samfunnsdebatten. Det er lett å komme til ordet på Polarsirkelsonen.no.

Viktig for samfunnet

Debatter er viktig for at et samfunn skal fungere optimalt. Dette er en helt avgjørende del av ethvert seriøst demokrati. Derfor ser vi på denne nettsiden som et viktig bidrag til å fremme god debattkultur i vårt område. Polarsirkelsonen.no har ambisjoner om å fremme den positive debatten som styrker demokratiet. Det er lettere å delta i en slik meningsutveksling når den foregår på internett. Vi så et behov for flere arenaer for denne typen debatt, og dette var utgangspunktet for dette nettstedet.

Brukervennlig side

Vi har utformet denne nettsiden med tanke på å gjøre den mest mulig brukervennlig. Dette er et forsøk på å gjøre debatten mer tilgjengelig for alle de som sliter med teknologien. Alle funksjonene er utformet slik at det er enkelt å laste opp et innlegg. Alt man trenger er et leserinnlegg som man ønsker å publisere. Det er bare å sette i gang med skrivingen!

Lav terskel

Mange føler at det er vanskelig å komme til i dagens samfunnsdebatt. Vi ønsker å åpne opp for alle de som opplever at de ikke blir hørt. Det skal være en lav terskel for å delta i debatten på Polarsirkelsonen.no. Vi ønsker at så mange som mulig engasjerer seg i det de er opptatt av. Derfor oppfordrer vi alle til å ta steget, og publisere et innlegg. Det viser seg at det for mange er lettere å skrive nye leserbrev etter at de har gjort det en gang. Derfor er det viktig å komme over terskelen, og tørre å ta turen inn i debattenes verden.

Innspill

Polarsirkelsonen.no er opptatt av å tilfredstille brukerne sine behov. Derfor er vi alltid positive til innspill og forslag til forbedringer. Denne kontakten med publikum er med på å gjøre oss bedre, og gir andre brukere et bedre tilbud. Vi svarer også på spørsmål om nettsiden. Det er bare å ta kontakt for mer informasjon. Vi forsøker å svare på alle henvendelser innen rimelig tid. Noen ganger kan det likevel ta litt lengre tid siden vi bare har et begrenset antall medarbeidere. I slike situasjoner ber vi om tålmodighet fra publikum.

Fokus på utvikling

Vi ønsker å utvikle nettstedet til en hver tid. Derfor bruker vi en del ressurser på å evaluere siden, og komme opp med nye tanker rundt konseptet. Polarsirkelsonen.no er et nettsted som ønsker å tilpasse seg morgendagens utfordringer, og være tidlig ute med nye debattkonsepter. På denne måten forsøker vi å engasjere folk til å bli enda mer aktive i debatten.

Polarsirkelsonen.no er et nettsted for alle som elsker å delta i debatter. Her kan man diskutere mange forskjellige tema, og man står fritt til å starte debatter når man vil. Hvem som helst kan delta, og det er høy takhøyde i debatten på vår nettside. Her skal alle få komme til ordet!


Privacy Policy