Finnes det norske verdier? Hva er de?

Politikere og andre kjente personer forsøker stadig å definere hva som er norske verdier. Ofte er dette et forsøk på å slå politisk mynt på en enighet som ikke eksisterer.

Det er nok mange som føler seg ekskludert når noen forsøker å definere norske verdier. Mange kjenner seg ikke igjen i de fremstillingene som blir gjengitt i media.

Vi er alle norske

Kong Harald fikk mye positiv omtale etter at han forrige sommer holdt en tale om norske verdier. Innholdet var tydelig og klart: Vi er alle nordmenn, uavhengig av religion, etnisk bakgrunn, seksualitet og andre forskjeller. Det er ingen av disse tingene som er særegent norsk, og ingen har patent på å hevde at noen er mindre norske fordi de er annerledes. Dessverre er det mange som ikke definerer det å være norsk på samme måte som kongen.

Et samfunn for alle

Med jevne mellomrom skjer det at en politiker eller en annen kjent person uttaler seg mer splittende om hva som er norske verdier. Blant annet har kulturminister Linda Helleland tidligere uttalt at Norge er et kristent land, og at vi skal være stolte av dette. Denne uttalelsen faller på sin egen urimelighet i et samfunn der den stille majoriteten i virkeligheten ikke er religiøse. Samtidig finnes det store grupper som tror på andre religioner enn kristendommen. Da går det ikke an at en religion skal få spesielle rettigheter og privilegier. Dette er direkte diskriminering av de som ikke deler denne troen. Sentrale myndighetspersoner bør holde seg for gode til å spre denne typen tanker. Dette er en måte å se landet på som er ekskluderende overfor store grupper i samfunnet.

Verdier i endring

Kultur og verdier er i kontinuerlig endring. Dette er en historisk prosess som har foregått i alle tider. Nostalgi er et velkjent svar for mange. Noen nekter å akseptere endringene, og lever i fortiden. De vil rett og slett ikke gi slipp på det som var. Slike holdninger bør ikke legges til grunn for hvordan man vurderer norske verdier. Disse verdiene er ikke de samme i dag som de vil være om 10 eller 20 år. Et riktig steg på veien til å forstå hva som er norske verdier er å akseptere at ting endrer seg gradvis.

Sivilsamfunnet

I den grad man kan snakke om norske verdier så handler ikke disse om religion eller etnisk bakgrunn. De handler først og fremst om hvordan sivilsamfunnet er bygget opp. Samfunnsmodellen er bygget opp på bakgrunn av ideer om demokrati, likhet og et fungerende rettsvesen. Det handler om åpenhet, respekt og legitimitet. Ytringsfrihet er også en grunnleggende verdi som er sentral i det norske samfunnet. De er disse demokratiske verdiene som først og fremst kan sies å være norske verdier. Dette er ting som de aller fleste i praksis er enig om at er viktig. Det er ikke uten grunn at Norge nylig kom på 1.plass i undersøkelsen «Democracy Index».

De norske verdiene handler først og fremst om ideer knyttet til demokratiet. Dette er dessverre vanskelig å akseptere for alle de som forsøker å slå politisk mynt på hvilke verdier nasjonen bør basere seg på. Denne debatten bør ikke handle om hva som splitter oss, men heller hva som samler oss.


Privacy Policy