Gode tommelfingerregler for skikk og bruk i debatter

Det kan ofte bli høy temperatur under debatter. Da kan det være lett å la seg rive med slik at man gjør elementære feil. Disse tabbene kan man enkelt unngå ved å huske på noen tommelfingerregler.

Debatter er en viktig arena for de som ønsker å overbevise andre i en sak. Debattene arrangeres både på TV og en små forum over hele landet. God debatteknikk er avgjørende for de som vil hevde seg på denne arenaen. Skikk og bruk er en forutsetning for å fremstå på en seriøs måte.

Fokuser på saken

I en debatt bør man holde seg til saken, og ikke blande inn andre tema. Det er dette man blir målt på av de som ser debatten. Utgangspunktet for debatten er det man bør forholde seg til når man legger opp argumentasjonen. Ved å fokusere på det debatten handler om så vil man styrke sin egen troverdighet overfor publikum.

Unngå personangrep

En debatt handler gjerne om et viktig tema, og det er ingen grunn til å utsette noen for personangrep. Slik oppførsel vil fremstå som useriøs, og uvesentlig for debatten. Det er å la seg rive med, men det er også lurt å legge igjen negative følelser hjemme. Denne typen meningsutvekslinger er ikke noe man skal ta personlig. Det er viktig å holde hodet kaldt, og skille mellom sak og person.

Ikke avbryt andre

Dessverre er det altfor mange norske politikere som avbryter hverandre i debatter. Dette er respektløs oppførsel som bare ødelegger for debattklimaet. Debatten blir mye mer dynamisk om man venter på å få ordet, og overlater avgjørelsen til en ordstyrer. Når en person avbryter en annen så har dette en tendens til å spre seg. Da begynner ofte flere av de andre deltakerne å gjøre det samme. Dette fører bare til forvirring for de som ser på debatten.

Følg reglene

Det er vanlig at det er visse spilleregler som ligger til grunn for en debatt. Dette får man ofte opplysninger om på forhånd. Alt blir mye enklere om alle er lojale, og følger de reglene som gjelder. Ikke vær den ene personen som ødelegger for alle andre.

Gode forberedelser

Det er avgjørende med gode forberedelser for å lykkes i en debatt. Man bør vite hva man snakker om, og være klar over alle de aktuelle argumentene. Når man er forberedt så får man også mer trygghet, og vet at man er klar for situasjonen. Det er også viktig å vise respekt for de andre deltagerne ved å være godt forberedt. Når alle har den rette kunnskapen så blir debatten mer produktiv for alle parter.

Det er viktig å forholde seg til de etablerte spillereglene når man deltar i debatter. I tillegg bør man ha satt seg grundig inn i temaet som skal debatteres. Ved å benytte noen enkle huskeregler så kan man raskt gjøre seg klar for oppgaven.


Privacy Policy