Heimevernet – har det en plass i fremtiden?


Den sittende regjeringen har gjennomført store kutt i budsjettet til heimevernet. Mye kan tyde på at Heimevernet aldri vil bli det samme.

Heimevernet har gjennom mange år vært en viktig del av den norske militære beredskapen. Det er bekymringsverdig at denne organisasjonen bygges kraftig ned. Det er umulig å vite når man kan få bruk for viktige bidrag fra Heimevernet.

Viktige oppgaver

Heimevernet har mange viktige oppgaver i en krisesituasjon. Dette er soldater som er spredt over hele landet, og som kan mobiliseres på kort tid. Derfor kan de bidra med mye når situasjonen krever det. Heimevernet har blant annet ansvar for sikring infrastruktur og nøkkelpersonell, og styrkebeskyttelse. Kraftige kutt i antall soldater, og store reduksjoner i budsjettet vil gjøre det vanskeligere å utføre oppgavene. Noen vil gå så langt som å hevde at det rett og slett ikke lenger vil være mulig.

Kontakt med samfunnet

Heimevernet er samtidig et viktig kontaktledd mellom Forsvaret og resten av samfunnet. De fleste av de som er med i denne organisasjonen er ikke yrkesmilitære til vanlig. Dette er mennesker i alle typer jobber som har et særskilt ansvar. Denne kontakten mellom det militære og andre deler av samfunnet er viktig for Forsvaret. Det er med på å skape trygghet, og bygger legitimitet for hele organisasjonen. Dette er fordeler som det er vanskelig å verdsette i kroner. Noe av dette kan bli borte når Heimevernet bygges ned.

Lite fremtidsrettet

Strategien til regjeringen er lite fremtidsrettet når de bevisst bygger ned Heimevernet. Dette er en viktige del av Forsvaret som kunne gjort en solid jobb i fremtiden. Det er vanskelig å vite om det oppstår krisesituasjoner før de inntreffer. Utviklingen i verden tyder likevel på at Norge ikke er et like trygt land som det var for noen år siden. Mer spenning mellom vestlige land og Russland gjør at vi er i en utfordrende situasjon. Heimevernet bør ikke bygges ned i en tid der det er så mye usikkerhet. Jagerfly er ikke nok til å skremme bort de som skulle ønske å angripe landet.

Kroken på døren

Det er grunn til å frykte at budsjettkuttene blir kroken på døren for Heimevernet slik vi kjenner det i dag. Med så få soldater er det vanskelig å se for seg en fremtid der Heimevernet får en viktig rolle i forsvaret av Norge. Satsningen på jagerfly og andre store investeringer blir prioritert utover det tradisjonelle delene av Forsvaret. Heimevernet er kanskje den største taperen i denne situasjonen. Det er bekymringsverdig at så store endringer skjer i løpet av kort tid. Dette skjer samtidig som det er stor uenighet internt i Forsvaret rundt disse prioriteringene.

Heimevernet kunne hatt en viktig rolle i fremtiden. Dessverre ønsker politikerne å nedprioritere en viktig del av landets forsvar. Konsekvensen er at Heimevernet sannsynligvis ikke vil være i stand til å ha de samme oppgavene som tidligere. Da blir det andre deler av Forsvaret som må ta ansvar for sikkerheten til det norske folk.


Privacy Policy