Hijab, niqab og burka: Er det plass til religiøse hodeplagg i det sekulære samfunnet?

Debatten rundt bruk av religiøse hodeplagg er utfordrende for et samfunn i endring. Samtidig som Norge blir mer moderne blir samfunnet også mer multikulturelt. Flere nordmenn sverger til andre religioner enn kristendommen, og noen av de praktiserer troen på en annen måte en nordmenn flest. For noen er hodeplagget selve symbolet på egen religion.

Det er vanskelig å trekke opp grenser for hvilken bekledning man skal tillate i et samfunn. Det er lett å si at man bør forby hijab, niqab og burka, men vanskeligere å rettferdiggjøre det i et fritt samfunn.

Diskriminering

Diskriminering er et sentralt tema når man snakker om religiøse hodeplagg. Mange opplever bruken av disse plaggene som diskriminering av kvinner. Det blir likevel feil å generalisere. Det finnes nok mange kvinner i Norge som føler seg presset til å gå med et religiøst hodeplagg. Disse må selvsagt få den hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon, men hva med de som faktisk gjør det frivillig? Hvordan skal man trekke opp grensen? Det finnes også mange religiøse symboler som brukes av troende innenfor andre religioner enn islam. Skal disse fortsatt være tillatt om man forbyr religiøse hodeplagg? I så tilfelle er dette også en form for diskriminering. Man sier at noen religiøse symboler er aksepterte, men ikke de man ikke liker.

Et frihetsspørsmål

På mange måter er denne debatten et spørsmål om hvordan man definerer frihet. Er frihet å hindre at noen blir tvunget til å gå med hijab, eller er det å tillate bruken for de som gjør det frivillig? Det er positivt at man ønsker å gjøre noe for de som opplever diskriminering i hverdagen. Likevel er det et angrep på friheten når man vurderer å forby bruken for de som har valgt det selv. Diskriminering er ulovlig, og man bør i slike tilfeller gå etter de som bryter loven. Det er disse menneskene man må stoppe. De som selv ønsker å gå med hijab, niqab eller burka bør ikke betale prisen for at noen andre i samfunnet driver med grov diskriminering. Da mister de på mange måter en grunnleggende form for frihet som ikke er regulert på noe annet område i samfunnet.

Det multikulturelle samfunnet

Norge er et land der innbyggerne kommer fra mange forskjellige land i verden. Disse menneskene tror på forskjellige religioner, og har ulike tradisjoner. Da er det ikke overraskende at man får harde debatter til tider. Vi er på mange måter et svært moderne land der religion har fått et stadig svakere fotfeste over tid. Innvandringen gjør at vi kommer i kontakt med mennesker som ikke har vært med på denne sekulære utviklingen. Dette er et viktig moment som det er god grunn til å tenke gjennom. Reaksjonen på forskjellene bør være dialog, og ikke krav om forbud mot ting man ikke er vant til.

Hijab, niqab og burka skaper sterke reaksjoner i det sekulære samfunnet. Et forbud mot disse hodeplaggene vil likevel være et angrep på de frihetsverdiene som er grunnlaget for Norge i dag.


Privacy Policy