Om hersketeknikker

Hersketeknikker er strategier som noen benytter for å overkjøre andre. Denne typen metoder ble for alvor kjent i Norge på 70-tallet.

Hersketeknikker er ikke uvanlig hverken i politikken eller andre deler av samfunnslivet. Det kan være lurt å være klar over dem før man selv blir utsatt for disse strategiene.

Inndeling av hersketeknikker

Det var Berit Ås som gjorde hersketeknikker til et populært begrep i 1979. Hun lanserte da fem forskjellige kategorier av hersketeknikker. Disse er usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uavhengig av hva man gjør og påføring av skyld og skam. På tidspunktet ble det mye debatt rundt disse teknikkene. Dette var relativt nye tanker som ikke tidligere var blitt drøftet grundig i offentligheten. Dette på tross av at hersketeknikker har en svært lang historie.

Unngå hersketeknikker

Når man er klar over metodene så er det mye lettere å unngå dem. Når man lar seg manipulere av noen som benytter seg av hersketeknikker så er man sårbar. Denne typen oppførsel kan få store negative konsekvenser for den som blir utsatt for det. Man bør derfor å ha et bevisst forhold til hva hersketeknikker er, og hva man kan gjøre for å beskytte seg mot slik oppførsel. Denne kunnskapen kan komme til nytte når man minst aner det.

Vanlig i hele samfunnet

Mange tror at hersketeknikker er noe som først og fremst er forbeholdt for politikere. Dette er dessverre ikke tilfellet. Denne typen strategier benyttes både i arbeidslivet og i personlige relasjoner. De fleste har nok brukt disse teknikkene en eller annen gang, og dette er for mange helt underbevisst. De finnes imidlertid en del mennesker som aktivt benytter hersketeknikker til å kontrollere andre. Disse personene bør man være mer forsiktig med. Man kan aldri vite når noen kommer til å ty til manipulasjon for å påvirke.

Hvordan forsvare seg?

Man kan forsvare seg mot hersketeknikker på flere måter. En strategi kan for eksempel være at man gjør personen oppmerksom på at vedkommende bruker en slik teknikk. Dette vil gjøre det vanskeligere for den andre å forsette på samme måte. Et annet alternativ kan være å bruke hersketeknikkene i motsatt retning. Når man blir utsatt for slik behandling så er det ikke unaturlig å så tilbake med samme mynt. Den andre personen vil da oppleve sin egen medisin, og slite med å nå gjennom på samme måte. Det er viktig å ha tenkt igjen hvordan man vil beskytte seg selv på forhånd. Man bør være forberedt på ulike typer situasjoner før de inntreffer.

Hersketeknikker er blitt et mye omtalt tema i Norge. Dette er et populært begrep som blir brukt og misbrukt i alle typer situasjoner. Berit Ås er nok den personen de fleste forbinder med dette begrepet. Det er positivt at noen har satt søkelys på denne typen manipulering. Det gjør det enklere å verne seg mot personer som benytter seg av hersketeknikker.


Privacy Policy