Om Rana Blad


Rana Blad er en lokalavis med en lang og stolt historie. Helt siden 1902 har avisen vært en viktig del av samfunnslivet på Helgeland.

Rana Blad er en respektert medieinstitusjon i lokalsamfunnet. Avisen har alltid lykkes med å sette de viktigste sakene på dagsorden.

Dekningsområde

Rana Blad er en avis med mange faste lesere. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana, og det er her mye av den daglige driften foregår. Det primære dekningsområdet til lokalavisen er Nord-Helgeland. Rana Blad følger situasjonen i området nøye, og er opptatt av å få frem det som skjer i regionen. Avisen ønsker både å presentere de kritiske og de positive sakene fra Nord-Helgeland.

Lang historie

Rana Blad ble for første gang gitt ut i 1902. I mange år var avisen et viktig talsrør for venstresiden i politikken. Det var Redvald Knudtson som grunnla avisen, og satte i gang den journalistiske virksomheten. I starten brukte lokalavisen navnet «Dunderlandsdølen». I denne tidlige perioden var avisen først og fremst å regne som en partiavis for Arbeiderpartiet i området. I 1946 ble navnet endret til Rana Blad. Senere gjorde avisen seg blant annet bemerket ved å begynne med offsettrykk i 1964. Lokalavisen ble det den andre i landet som gikk over til denne formen for trykking. Rana Blad har gått gjennom mange endringer gjennom historien, og alltid vist vilje til å være fremtidsrettet. Dette er en god del av årsaken til at avisen har holdt ut så lenge. Rana Blad har stått oppreist i en tid der antallet lokalaviser i Norge har gått ned.

Tilgjengelighet

Rana Blad er opptatt av at publikum skal oppleve at avisen er tilgjengelig for alle som bor i området. Avisen tar alltid imot tips og forslag til nyhetssaker. Kontakten med publikum gjør at Rana Blad får mye bedre forutsetninger for å lykkes med det journalistiske oppdrag. Derfor ønsker avisen å være tilgjengelige i alle kanaler. Dette gjelder både på telefon, e-post og sosiale medier. Uavhengig av hva gjelder så blir alltid innspillene behandlet på en seriøs måte.

God journalistikk

Mediehverdagen i Norge har gjort det vanskeligere å drive lokalavisen her i landet. Inntektsgrunnlaget har blitt redusert, og dette har ført til at det er færre journalister i norske redaksjoner. Rana Blad har mål om å opprettholde den gode journalistikken på tross av disse endringene. Det er mulig å holde høyt nivå ved å ha fokus på kvalitet til en hver tid. De ansatte i avisen er svært dedikerte, og gjør sitt ytterste for å levere et fremragende produkt. Forhåpentligvis kan dette være til glede for alle de som leser avisen.

Rana Blad er en viktig lokalavis for Nord-Helgeland. Avisen har en lang historie, og har gått fra å være en partiavis til og tilpasse seg det moderne samfunnet. Rana Blad har god kontakt med lokalsamfunnet, og er en viktig samfunnsinstitusjon i sitt nærområde.


Privacy Policy