Oppskrift på leserinnlegg

Det er mange som liker å gi uttrykk for egne meninger gjennom leserbrev, men langt færre som skriver gode innlegg. Vi har derfor laget en liten innføring i hvordan man skriver et godt leserinnlegg.

Det er flere ting å tenke på når man skal utforme et leserbrev. Riktig presentasjon av argumenter er avgjørende for å nå frem til et publikum. Det viktigste er strukturen på leserinnlegget.

God struktur

Når man skal få frem gode poenger så er man avhengig av solid struktur. Da vil det bli enkelt for leseren å forstå budskapet. Leserne ønsker å bli stimulert umiddelbart, og det er avgjørende at man klarer å fange deres oppmerksomhet fra første linje. Derfor er det ekstremt viktig å få frem hovedbudskapet med riktig overskrift og ingress. Dette er nøkkelen til å motivere publikum til og lese videre. Deretter bør man dele opp argumentene, og gjennomgå disse i egne avsnitt. Det kan være lurt å lage underoverskrifter som beskriver innholdet i de forskjellige avsnittene. Da vil leseren oppleve at innlegget føles mindre teksttungt.

Tydelig språk

Det er viktig å vite hvem man ønsker og nå med et leserinnlegg. Mange glemmer hvem som er målgruppen, og benytter ord og uttrykk som ikke er effektive. Det hjelper ikke å ha imponerende ordforråd om de som skal lese innlegget ikke forstår hva man vil frem til. Det er generelt en god huskeregel at språket bør være tydelig og lettfattelig. Da vil fleste mulig få med seg det budskapet man forsøker å selge inn.

Unngå skrivefeil

Det er utrolig mange som gjør mange feil med rettskriving. Dette er unødvendig, og vil bare føre til at man ikke blir tatt på alvor. Det er lett å unngå slike tabber, og man bør derfor sørge for at rettskrivingen er perfekt. De fleste tekstbehandlingsprogrammer har verktøy som oppdager mange skrivefeil. I tillegg kan det være lurt å få noen andre til og se igjennom innlegget. Det er lett å se seg blind på sin egen tekst, og en annen person kan ofte avsløre feilene.

Avslutning

Avslutningen på innlegget er spesielt viktig. Her kan man konkludere og komme med noen solide «punchlines». De som har lest innlegget vil ofte huske de siste ordene best. Derfor er det viktig at man skriver en sterk avslutning. Noen vil også droppe å lese innlegget, og gå direkte til konklusjonen. For å nå denne gruppen så er det avgjørende at man får frem noe vesentlig i den siste delen av leserbrevet.

Et leserinnlegg vil engasjere mange flere om man presenterer argumentene med godt språk og sterk struktur. Da blir det mye enklere å få med seg innholdet. Man bør derfor sette seg ned og vurdere innlegget grundig før man publiserer det. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å gjøre flere endringer før leserbrevet sendes til en avis. Litt ekstra arbeid kan føre til at mange flere lar seg engasjere av innlegget. Et strukturert og lettfattelig leserbrev har mye større effekten enn et dårlig skrevet innlegg.


Privacy Policy